OKR- hva er det?

Hei og velkommen tilbake. Vi har nå startet på den nye modulen i dette faget med foreleser Karl Philip Lund. Denne modulen omhandler varehandel og vi skal gå nærmere inn på senere i kurset om bærekraftig og digital varehandel. Vi skal også som en del av eksamen opprette vår egen nettbutikk. Jeg ser frem mot denne neste måneden og gleder meg til å ta fatt på dette emnet.

Hva står OKR for?

OKR er en forkortelse for Objective Key Results. Dette er et styrings sett bedrifter bruker for å lettere kunne lage høye mål for seg selv og for til en hver tid kunne holde seg til det som er viktigst. Ved å gjøre dette skiller bedriftene lettere ut hva som gir verdi og hva som skal prioriteres.

Det hele dette systemet handler om er å kunne definere to faktorer, det er å finne ut hva Objective og key results for bedriften er. Objective handler om å finne ut hva som ønskes å oppnå, og key results er hvordan man har tenkt å komme seg dit. (Inevo)

Ved å bruke dette systemet vil det gjøre det lettere for bedriften å få alle til å dra i samme retning ved at det er satt tydelige eksempler på hvordan målene skal nås og at alle er innforstått med hvordan prosessen skal gå fremover.

Hvorfor benytte seg av OKR

Hvorfor skal din bedrift benytte seg av OKR? Det skal jeg fortelle deg. Det er en veldig enkel måte å holde bedriften i skinnet på. Hvorfor det er det er fordi det er et svært tydelig system, som både bidrar til økt engasjement innad i bedriften blant ansatte og ledere. Dette fordi det er enkelt for alle å se målene bedriften har satt seg, uten at det blir for overveldende.

Det er som nevnt over flere gode grunner til å bruke dette systemet. Og for å korte det litt ned så vil jeg forklare det ved bruk av noen enkle punkter:

  1. Oversikt over de viktigste målene kommer frem
  2. Alle involverte i bedriften får vite hva som foregår
  3. Litt det samme som punkt 2, her for leder vite hvordan de andre i bedriften ligger an i forhold til målene.
  4. Alle i bedriften vet hva alle gjør.

Spesielt det siste punktet er viktig for å skape et samhold i en gruppe der målet er å bygge et fagmiljø der alle er involvert i en hver prosess.

Hvordan komme i gang? Gode objectives.

I denne delen av foredraget vil jeg gå nærmere inn på hvordan bedriften kommer i gang med OKR systemet, samt å lage gode objectives og key results som en del av en vellykket OKR.

I følge en artikkel fra Sprint Consulting er det anbefalt å få dette ut gradvis i bedriften, dette for å være sikker på at alle er med. Det gjøres ved å starte på et relativt enkelt nivå for så å bygge en kultur i bedriften. Det er også anbefalt å snakke i mindre grupper for å trigge en nysgjerrighet eller gjøre små og enkle grep som for eksempel å arrangere aktiviteter som kan bidra til å skape verdi for bedriften.

Å skape en god Objective er i og for seg en sak som du må tenke på at skal motivere bedriften. Dette skal være det som driver gruppen fremover og er noe dere skal strekke dere etter. For at den skal være god er det også viktig at den er tidsbestemt, det kan for eksempel være ved at man sjekker hvordan fremgangen er to ganger i kvartalet.

Det blir veldig spennende å følge med videre i denne delen av kurset, her er det mye å lære så bare følg med videre 🙂

Kilder: Inevo ( et system for gjennomføring i 2021)https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/) Hentet 07.04.2021

Sprint ( målstyring for smidige selskaper) https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper ) Hentet 07.04.2021

1 kommentar

  1. Hei Fredrik!
    Her er et fint innlegg om OKR, godt jobbet! Jeg ser du er flink til å kildehenvise i bunnen av teksten samt i løpende tekst – til neste gang vil jeg utfordre deg til å bruke hyperlink på de kildene du nevner i løpende tekst også, slik at leseren enkelt kan klikke seg inn der direkte 😀 Stå på!

    Stine

Legg igjen en kommentar til Stine Sauro Hellsten Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *